Waste (Tortona)

2011,  Palazzo Guidobono, Tortona